Zpráva o stavu odvětví

Obrazem kultury národa
jsou prý veřejné záchodky a hromadná doprava. Je-li vozidlo čisté a pohodlné, chová-li se řidič nebo průvodčí k cestujícím slušně a profesionálně, a není-li stanice nebo zastávka v odpuzujícím stavu, má cestující dobré důvody služby veřejné dopravy využívat co nejvíce.
Systém dopravní obslužnosti v České republice je na relativně slušné úrovni. Kvalita poskytovaných služeb se od roku 1989 výrazně zlepšila. Vzrostla nejen kvalita vozového parku, ale zlepšily se návaznosti jízdních řádů a díky technice i informovanost cestujících.
Čím více cestujících se veřejné dopravě podaří přilákat, tím menší nároky bude klást na veřejné zdroje. Bude-li dopravní nabídka dostatečná, mohou se alespoň částečně uvolnit přecpané dálnice, silnice a ulice velkých měst. Více o této problematice zde.

Zajímavosti

  • Největší práce je přesvědčit stát, kraje, jednotlivé dopravce a dodavatele, aby mezi sebou spolupracovali
  • Vozidlo veřejné dopravy zabírá 20x méně veřejného prostoru na přepravenou osobu než osobní auta
  • Elektrický vlak spotřebuje na přepravenou osobu 10x méně energie než autobus