Otevírání trhu

Do roku 2009
byla veřejná služba objednávána přímo, bez soutěží, u stávajících dopravců. Většina objednatelů v roce 2009 uzavřela dlouhodobé smlouvy, jejichž platnost postupně vyprší v nejbližších 3-5 letech. Nové smlouvy na veřejné služby v regionální autobusové dopravě musejí být ze zákona uzavřeny na základě veřejné soutěže. V některých krajích soutěže již proběhly, v jiných probíhají, nebo se teprve připravují. Služby v přepravě cestujících po železnici se mohou, ale nemusí soutěžit. Stát i některé kraje svůj záměr vybrat železničního dopravce v otevřené soutěži již vyhlásili. Před časem požádalo Ministerstvo dopravy dopravce, aby připomínkovali tzv. Zelenou knihu veřejné dopravy. Naše příspěvky do veřejné diskuse je možno stáhnout zde.

Specifika

  • Předmětem soutěže je vždy hlavně cena služby
  • Někdy se do ceny zahrnují tržby od cestujících, jindy nikoli
  • Riziko dopravce je tedy buď omezené na vlastní provozní náklady, nebo rozšířené o odhad tržeb z jízdného