Komerční doprava

Na trati Praha – Ostrava
probíhá již několik let boj o cestující mezi třemi konkurenčními drážními dopravci. Proč právě na této trati? Mezi hlavním městem a Moravou se pohybuje tradičně hodně cestujících. Trať je kapacitní a většina jejích úseků je již modernizovaná. Všichni tři konkurenti ve snaze získat stálou klientelu nabízejí výrazné slevy na jízdném. Paradoxně se tak stává, že jízdenka na poloviční vzdálenost je dražší než základní jízdné za celý úsek. Konkurence na železnici přitáhla velký zájem veřejnosti a ať dopadne jakkoli, je významnou propagací veřejné dopravy jako takové. Palubní služby a způsob komunikace se zákazníkem jsou u všech tří dopravců na vysoké úrovni. Více o této problematice zde.

Zvláštnosti

  • Komerční doprava potřebuje stejné množství cestujících v obou směrech
  • Dopravce si sám určuje jízdní řád a cenu jízdného
  • I komerční služba je však částečně dotovaná, stát dopravcům dorovnává zákonem nařízené slevy