Jak dál?

První vlna soutěží proběhla
a pomalu se zotavuje z dětekých nemocí. Průvodními symptomy byly stížnosti uchazečů, zrušené soutěže a podezřele nízké nabídkové ceny. Vypsat transparentní a nediskriminační nabídkové řízení není jednoduché. Spočítat a sestavit nabídku tak, aby splňovala všechny formální i věcné požadavky zadání, je úloha mnohdy velmi obtížná. Hlavním kritériem pro výběr uchazeče musí být ze zákona nabídková cena, ale nechť je to cena po celou dobu trvání smlouvy a ne jako dosud jen v prvním roce. Smlouva počítá s valorizací podle změny ceny pohonných hmot a průměrné mzdy, může se tedy stát, že se za 10-15 let trvání smlouvy nabídka s nejnižší počáteční cenou, ale vysokým podílem valorizovaných nákladů způsobených např. vozidly s vysokou měrnou spotřebou či neefektivním využitím pracovní doby, ve finále objednateli výrazně prodraží. Více o této problematice zde.

Principy

  • Před soutěží uzavřít dohodu se stávajícími dopravci o případném úplatném převodu vybraného majetku na vítěze
  • Ošetřit případné podmínky přechodu zaměstnanců na nového provozovatele
  • Využívat právo zadavatele na dodatečné informace k nabídce, zejména ke kalkulaci nabídkové ceny