VÝKONNÝ ŘEDITEL

Jan Paroubek
Absolvent dopravní faktulty ČVUT, obor management a ekonomika v dopravě a telekomunikacích. Od roku 2013 je výkonným ředitelem a jednatelem National Express CZ. Předtím působil jako provozní ředitel a člen představenstva LEO Express, a.s., RegioJet, a.s., ředitel odboru kolejových vozidel u Českých drah a.s. a jako provozní ředitel železniční dopravy Veolia Transport Česká republika a.s. Jan Paroubek je osoba odborně způsobilá ve smyslu zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách.

JEDNATELÉ

  • Tobias Richter
    Ředitel National Express Rail GmbH
  • Andrew Chivers
    Ředitel britské drážní divize National Express