ÚŘEDNÍ POVOLENÍ

  • Licence č.j. DUCR 33534/14/Le ve smyslu §24 zákona 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů
  • Koncese č.j. MHMP-634508/2014/ODA-O3/Al podle §53 zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání ve znění pozdějších předpisů
  • Aktuální výpis z obchodní rejstříku lze získat zde.
  • Jsme plátci DPH na základě rozhodnutí č.j. 4282057/14/2002-05801-110079