Kdo jsme

Jsme velká mezinárodní ryze soukromá dopravní společnost a provozujeme již téměř padesát let drážní a autobusovou linkovou dopravu ve Velké Británii, Spojených Státech, Kanadě, Španělsku, Německu, Portugalsku a Maroku.

Svou činností patříme mezi nejvýznamnější společnosti svého druhu na světě. Od roku 2013 máme pobočku i v České Republice.

Novinky

  • Dne 28.11.2014 se v tovarně Bombardier v německém Henningsdorfu představila za účasti britského velvyslance v SRN Sira Simona McDonalda první elektrická souprava typu Talent2 určená pro provoz na regionálních linkách RE7 a RB48 v Severním Porýní – Vestfálsku.

    Celkem bude těchto tří- a pětivozových souprav od prosince 2015 provozováno pětatřicet a jejich celková hodnota překračuje 170 mil eur.

    Slavnosti se zúčastnil kromě členů německého týmu vedeného Tobiasem Richterem i Andrew Chivers, šéf britské divize železniční dopravy National Express. Krátké video z akce je možno shlédnout zde.

Naše vize

  • Smyslem naší činnosti je spoluvytvářet moderní, bezpečný, spolehlivý a efektivní systém veřejné dopravy
  • Na srdci nám leží především dlouhodobá spokojenost našich zákazníků, cestujících
  • Jsme připraveni účastnit se a uspět v nabídkových řízeních na služby v přepravě cestujících na železnici i v autobusech